Ruud Kuhn 2022-07-18T09:34:43+00:00

Welkom op mijn website!

Ik ben Ruud Kuhn. Al ruim 20 jaar ben ik als bestuurssecretaris werkzaam op het snijvlak van toezicht, bestuur en medezeggenschap en betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid.

Sinds ik in 2011 als interim-professional ben gestart, heb ik opdrachten uitgevoerd in verschillende maatschappelijke domeinen, zoals (gehandicapten)zorg, primair onderwijs en kinderopvang, middelbaar beroepsonderwijs, jeugdhulp en ouderenzorg. Dit heeft mijn ervaring en expertise enorm verbreed en verrijkt!

De afgelopen jaren heb ik vele opdrachten als interim bestuurssecretaris succesvol afgerond. Steeds slaagde ik erin om de functie direct adequaat in te vullen en om meteen meerwaarde te leveren voor de organisatie. Naast mijn ervaring en deskundigheid op het terrein van Governance zet ik daarbij mijn analytisch vermogen in op grond waarvan ik goed in staat ben hoofd- en bijzaken te scheiden. Mijn verbindende en toegankelijke persoonlijkheid stelt mij bovendien in staat stelt snel contact te maken.

Op dit moment ben ik vooral actief als ambtelijk secretaris voor Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Ook in het schooljaar 2022-2023 zal ik deze functie ad interim bij SPPOH invullen.
We gaan de aanpassing van de governancestructuur voorbereiden en onderzoeken welke consequenties dat heeft voor de vaste invulling van de functie van ambtelijk secretaris.
Daarnaast blijf ik als bestuurssecretaris actief voor STG en als ambtelijk secretaris van de KlachtenCommissie WoonService.

Naar verwachting ontstaat er pas vanaf de zomer 2023 weer ruimte voor nieuwe opdrachten.

Mijn beleidsteksten en verslagen zijn to the point, consistent en uitstekend leesbaar. Waar nodig zoek ik graag de scherpe randjes van mijn toetsenbord op.

Ik geloof dat alle mensen ertoe doen en dat iedereen het waard is om op zijn eigen wijze naar vermogen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Organisaties die dit in hun missie hebben verankerd liggen mij daarom na aan het hart en lopen als een rode draad door mijn loopbaan. Voor hen zet ik graag een stap extra, ook in mijn (onbezoldigde) nevenfuncties!

In december 2020 heb ik de opleiding tot Vertrouwenspersoon op de terreinen Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit afgerond. Ik ben onder nummer 1401 opgenomen in het beroepsregister van vertrouwenspersonen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Recent uitgevoerde  opdrachten:
– Stichting Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) (interim bestuurssecretaris);
– UN1EK Onderwijs & Opvang (interim bestuurssecretaris).

Nevenfuncties:
– Gemeente Breda (voorzitter Raad voor de Schuldhulpverlening);
– Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (lid);
– Stichting Kloek (een bescheiden fonds ter ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Noord-Brabant);
– Vereniging Vincentius Breda (voorzitter Raad van Toezicht).

Voor meer informatie:

Ruud Kuhn
interim secretaris