Ruud Kuhn 2021-06-15T08:20:27+00:00

Als “commerciële ambtenaar” lever ik diensten als (ambtelijk) secretaris, beleidsondersteuner, bestuurssecretaris of strategisch adviseur. Op de domeinen onderwijs, zorg en welzijn heb ik als professional in verschillende functies en rollen uitgebreide (werk-)ervaring opgedaan. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in openbaar bestuur (zowel landelijk als lokaal) en heb ik een zeer goed ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Mijn beleidsteksten en verslagen zijn to the point, consistent en uitstekend leesbaar. Waar nodig zoek ik graag de scherpe randjes van mijn toetsenbord op.

Recent uitgevoerde  opdrachten:
– Stichting Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) (interim bestuurssecretaris);
– UN1EK Onderwijs & Opvang (interim bestuurssecretaris)
– WoonService regionaal Coöperatief U.A. (secretaris van de KlachtenCommissie WoonService en de BeroepsCommissie Urgentie).

Nevenfuncties:
– Gemeente Breda (voorzitter Raad voor de Schuldhulpverlening);
– Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (lid);
– Stichting Kloek (een bescheiden fonds ter ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Noord-Brabant).

Voor meer informatie:

Ruud Kuhn
Interim Secretaris