Ruud Kuhn 2024-04-30T10:19:15+00:00

Welkom op mijn website!

Ik ben Ruud Kuhn. Al ruim 20 jaar ben ik werkzaam op het snijvlak van toezicht, bestuur en medezeggenschap en betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid.

Sinds ik in 2011 als interim-professional ben gestart, heb ik opdrachten uitgevoerd in verschillende maatschappelijke domeinen, zoals gehandicaptenzorg, primair onderwijs en kinderopvang, middelbaar beroepsonderwijs, jeugdhulp en ouderenzorg. Dit heeft mijn ervaring en expertise enorm verbreed en verrijkt!

Ik heb inmiddels vele opdrachten succesvol afgerond. Steeds slaagde ik erin om de gevraagde rol direct adequaat in te vullen en om meteen meerwaarde te leveren voor de organisatie. Op strategisch niveau werk ik in het hart van de governancedriehoek, waar toezicht, bestuur en inspraak & medezeggenschap samenkomen. Door vanuit die complementaire perspectieven te denken en te handelen, versterk ik de de samenwerking en help ik organisaties om hun doelstellingen te realiseren.
Bevlogenheid, toegankelijkheid, kwaliteit en “betekenis geven” kenmerken mijn werk.

Lopende opdrachten
Op dit moment ben ik vooral actief als bestuurssecretaris voor Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). In een complex (3 gemeenten en 27 schoolbesturen) en omvangrijk (meer dan 200 scholen en ruim 60.000 leerlingen) werkveld geef ik sturing aan de governance­processen van de organisatie. Met als resultaat dat we in dialoog en samenwerking de missie van SPPOH realiseren: inclusiever onderwijs waarin alle leerlingen tot hun recht komen.
Ik heb in de periode 2022/2023 leiding gegeven aan het proces van wijziging van de governancestructuur van SPPOH. In het kalenderjaar 2024 heb ik de rol van project­leider van de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan als extra opdracht. Een treffend interview over mijn werk bij SPPOH verscheen eind vorig jaar: klik hier.

Ook ben ik nog werkzaam voor WoonService Regionaal in de rol van onafhankelijk ambtelijk secretaris van de de Klachtencommissie WoonService Regionaal.

En o ja …. ik zing (al 15 jaar) in vocaal ensemble s’OTTOvoces.

Profiel
Ik geloof dat alle mensen ertoe doen en dat iedereen het waard is om op zijn eigen wijze naar vermogen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Organisaties die dit in hun missie hebben verankerd liggen mij daarom na aan het hart en lopen als een rode draad door mijn loopbaan. Voor hen zet ik graag een stap extra, ook in mijn (onbezoldigde) nevenfuncties!

Ik investeer in mijn ontwikkeling. Zo heb ik in december 2020 de opleiding tot Vertrouwenspersoon op de terreinen Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit afgerond. Ik ben onder nummer 1401 opgenomen in het beroepsregister van vertrouwenspersonen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. In 2023 heb ik de Master Public and Non-Profit Management (MPM) aan het Tilburg Institute for Advanced Studies (TIAS) met succes afgerond.

Naar verwachting ontstaat er pas vanaf 2025 weer ruimte voor nieuwe opdrachten.

Recent uitgevoerde  opdrachten
– Stichting De Geschillencommissie (projectleider en adviseur wijziging governance);
– Stichting Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) (interim bestuurssecretaris);
– UN1EK Onderwijs & Opvang (interim bestuurssecretaris).

Nevenfuncties
– Gemeente Breda (voorzitter Raad voor de Schuldhulpverlening);
– Stichting Kloek (een bescheiden fonds ter ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Noord-Brabant);
– Vereniging Vincentius Breda (voorzitter Raad van Toezicht);
– Stichting Saarisnietgek (secretaris van het bestuur).

Voor meer informatie

Ruud Kuhn
interim secretaris